📈StakeMarket

Stake'ler, bir işlemdeki iki veya daha fazla tarafın fonları emanet hesabında kilitleyerek her birinin serbest bırakılmasını kabul ettiği belirli koşulları tanımladığı güven mekanizmalarıdır.

Fonların serbest bırakılabilmesi için tarafların tümünün aşağıdakilerden birine ya da tamamına katılması gerekmektedir:

  • Bir işlemin iptali: Bu durumda, her bir taraf, önceki olarak emanet hesabına yatırdığı tutarı iade alır.

  • ya da bir işlemin tamamlanması: Bu durumda, her bir taraf hak ettiği miktarı alır.

Anlaşmazlık durumunda, stake topluluğu tarafından oylanmak üzere sunulur. Oylama süreci bir hafta sürer.

Stake'ler, bir işlemde yer alan tarafların birbirlerine tamamen güvenmediği durumlarda kullanılabilir: e-ticaret, yolculuk paylaşımı, teslimat, inşaat projeleri vb.

Daha fazla destek almak için topluluğa buradan ulaşabilirsiniz.

Last updated